Privacy Policy

Privacyverklaring

Lucky’s Uitgaanscentrum B.V.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018

 

De website www.lucky.nl staat onder beheer van Lucky The Feel Good Provider. Via de website www.lucky.nl van Lucky’s Uitgaanscentrum B.V. (hierna: Lucky), worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Lucky acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

 

Lucky is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we via www.lucky.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Lucky.

 

Contactformulier

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken we de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens,
 • e-mailadres,
 • telefoonnummer,
 • IP-adres.

Hiernaast bevat jouw vraag mogelijk persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om jouw vraag of verzoek te kunnen afhandelen. Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

 

Bepaalde informatie kan voor Lucky van groot belang zijn. Wij kunnen namelijk door middel van jouw vragen onze bedrijfsvoering verbeteren. Indien wij de gegevens van belangrijke waarde achten kunnen wij deze gegevens permanent bewaren. Wij anonimiseren dan al jouw persoonsgegevens, zodat deze gegevens nooit te herleiden zijn naar jou als persoon.

 

Ticket bestelformulier

Op onze website kan je tickets bestellen voor onze evenementen. Wij gebruiken het bestelformulier om jouw ticketaankopen op de juiste wijze af te handelen en verzamelen hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens,
 • e-mailadres,
 • geslacht,
 • geboortedatum,
 • telefoonnummer,
 • IP-adres.

Wij verwerken je persoonsgegevens zodat we jouw tickets kunnen leveren. Dit doen wij op basis van de overeenkomst die wij met jou sluiten. Wij bewaren de informatie van je bestelling totdat het evenement is geweest of in ieder geval zo lang dat de bestelling van het ticket is afgerond.

 

Sollicitatieformulier

Lucky is regelmatig op zoek naar leuke collega’s om ons topteam te komen versterken. Via ons sollicitatieformulier kun je je sollicitatie bij ons indienen. Hiervoor gebruiken we de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens,
 • geslacht,
 • e-mailadres,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres,
 • geboortedatum,
 • studieniveau, opleiding en afstudeerdatum,
 • bezit rijbewijs, auto en OV,
 • cv,
 • IP-adres.

Hiernaast bevat jouw motivatie mogelijk persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om jouw sollicitatie in behandeling te nemen. Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens op basis van jouw toestemming. De informatie bewaren wij uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Hierna verwijderen wij jouw gegevens, tenzij wij jouw toestemming krijgen om het langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er mogelijk op een later tijdstip een passende functie vrijkomt. Wij zullen jouw gegevens nooit langer bewaren dan één jaar.

 

Social media 

Om je op te geven voor de jarige joppen actie dien je eerst in te loggen. Dit kan je doen door middel van je Facebook en LinkedIn profiel. Het inloggen door middel van een social media account is ook mogelijk bij het bestellen van tickets. De informatie die wij nodig hebben voor de tickets wordt dan op basis van jouw social media account ingevuld.

 

De beheerders van deze diensten waar jij een account hebt verzamelen persoonsgegevens van jou. Via de buttons die op onze website zijn geplaatst wordt een stukje code geplaatst die van Facebook en LinkedIn afkomstig zijn. Lees de privacyverklaring van Facebook en van privacyverklaring van LinkedIn door om te weten wat zij precies met jouw (persoons) gegevens doen. De informatie die zij verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

 

Nieuwsbrief

Op onze website kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Op die manier blijf je op de hoogte van aankomende evenementen en concerten. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • e-mailadres,
 • IP-adres
 • Leeftijd

Wij verwerken je persoonsgegevens voor het versturen van onze nieuwsbrief op basis van jouw toestemming. Wij bewaren de informatie totdat je je afmeldt voor onze nieuwsbrief en wij de informatie niet langer meer nodig hebben. Je kunt je op elk moment afmelden voor onze nieuwsbief. Iedere e-mail bevat namelijk een link waarmee je je kunt afmelden.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor ons bedrijf of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
Cookies
Wij maken voor onze website gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij jou door naar onze cookieverklaring.

 

 

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent

 

Inzage en wijzigen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Klacht indienen
Wanneer je niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Lucky’s Uitgaanscentrum B.V.

Morsweg 8 E

7461 AG Rijssen

info@lucky.nl

0548 54 44 22