Veelgestelde vragen

Leeftijd – Hoe oud moet ik zijn?

De minimale leeftijd voor elk evenement staat vermeld in de agenda. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.

Jarige joppen actie – gratis bus?

Het busvervoer staat helemaal los van de jarige joppen actie. Je dient dus apart een busticket aan te schaffen.

Kom je met bus 21 (regio Balkbrug) of 22 (regio Zwolle), dan is vooraf reserveren voor de bus nog steeds verplicht. Je betaalt namelijk voor het vervoer en krijgt standaard al gratis entree. Helaas kunnen wij de busreis niet gratis aanbieden ;)

Garderobe regelement

De directie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van jassen, tassen, etc.

In geval van een fout onzerzijds vergoeden wij jassen tot max €75,-  en tassen tot max €20,-

Let op: de inhoud van jassen en/of tassen wordt niet vergoed.

Kosten: 1 garderobemunt.

Wat is de prijs van de entree?

De entree bedraagt op zaterdagavond vanaf 23.00 uur €7,-.
Voor 23.00 betaal je 5 euro. Dit is incl. 1 consumptiemunt.

Foto’s bekijken

Om de foto’s op onze website te kijken dien je eerst in te loggen via Facebook of Linkedin.

De inlog button kan je linksboven op de pagina vinden.

Alcohol in Lucky

Sinds 1 januari 2014 is de alcoholleeftijd door de regering verhoogd. Door deze nieuwe wet mag er alleen nog alcohol geschonken aan mensen van minimaal 18 jaar oud.

In Lucky delen wij 18+ bandjes uit op vertoon van een geldig I.D bewijs. Met dit bandje kan je bij de bar een alcoholisch drankje bestellen.

Leeftijd zaterdagavond

Ook in 2014 hanteren wij een minimale leeftijd van 16 jaar op de zaterdagavond.

Alcohol? Iedereen vanaf 18 jaar kan op vertoon van een geldige i.d. een alcoholbandje krijgen. Hiermee kan je bij de bar een alcoholisch drankje bestellen.

Jarige joppen actie – Hoeveel vrienden mag ik meenemen?

Je kunt maximaal 7 vrienden meenemen met deze actie. De rest van je vrienden zal helaas gewoon entree moeten betalen ;)

Jarige joppen actie – Mijn vrienden kunnen a.s zaterdag niet.Kan ik een andere keer mee doen?

Je kunt alleen meedoen met de jarige joppen actie in de week dat je jarig bent. Het is niet mogelijk om zelf een datum uit te kiezen.

Jarige joppen actie – Tot hoelaat kunnen we naar binnen?

Indien je gebruik maakt van de jarige joppen actie dien je uiterlijk om 00.00 uur binnen te zijn.

Jarige joppen actie – Tot wanneer kan ik me inschrijven?

De inschrijving van de jarige joppen actie sluit om 20.00 op de datum van het evenement. Het is mogelijk dat de jarige joppen actie uitverkocht raakt. Schrijf je dus ruim van tevoren in!

Jarige joppen actie – Niet iedereen van mijn vriendengroep is 16 jaar oud

Voor elke Nite2Go geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Je vrienden of vriendinnen zullen dus nog even moeten wachten tot ze op zaterdagavond naar Lucky mogen.

Jarige joppen actie – Ik kan me niet inschrijven

Lukt het niet om je in te schrijven? Stuur dan een mail naar info@lucky.nl en geef duidelijk aan waar het precies mis gaat. Wij zullen dan naar een oplossing gaan zoeken.

Jarige joppen actie – Wanneer kan ik meedoen?

Je kunt alleen meedoen met de actie in de week dat je jarig bent. De week begint op maandag.  Het is niet mogelijk om een andere week gebruik te maken van deze actie.

Inloggen op de website

Voor bepaalde onderdelen van de site dien je eerst even in te loggen.

Bijvoorbeeld om je op te geven voor de jarige joppen actie, kaartjes te kopen of om de speciale foto gallery te bekijken.

Je kunt inloggen met je Facebook of  LinkedIn profiel, de knoppen vind je links bovenaan.

Wat zijn de huisregels van Lucky?

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die in ons bedrijf gelden. Bij het bezoeken van onze locatie verplicht u zich, zich aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoons aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.

Brandbeveiliging
1. Bij ons liggen brandinstructies ter inzage. Raak in ieder geval niet in paniek bij brand en waarschuw medewerkers van ons bedrijf. Volg de instructies op van de BHVers.

Camera’s
2. Op diverse plaatsen in en om het bedrijf hangen camera’s. Een ieder die ons bedrijf inclusief terrein bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden die bevoegd zijn deze beelden op te vragen.

Consumpties
3. Consumpties dienen gekocht te worden met de daarvoor bestemde munten en-of a contant.  Het is niet toegestaan eigen drank en etenswaar mee naar binnen te nemen of op het terrein te nuttigen.

Eigendommen
4. Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het gebouw; hieronder vallen ook etenswaren, glas/flesjes/blikjes en dranken. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

Gevonden voorwerpen
5. Gevonden voorwerpen dient u bij de entreekassa in te leveren.

Handel in goederen
6. Het is verboden in of rond het bedrijf goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.

Klachten
7. Wanneer u klachten heeft van welke aard ook, kunt u deze bij onze directie melden. Klachten dient u altijd z.s.m. na het moment van ontstaan daarvan te melden, bij gebreke waarvan uw klachtrecht vervalt.

Kledingvoorschrift
8. Uw kleding dient er verzorgd uit te zien. De directie van Lucky behoudt zich het recht voor gasten de toegang te weigeren indien zij ‘aanstootgevende*’ kleding dragen, zoals sportschoeisel/kleding, shorts, hoofddeksels, clubkleding, etc.

*Onder ‘aanstootgevende’ kleding verstaan wij ‘ergernis opwekkende/ provocerende’ kleding.

Ongewenste intimiteiten
9. Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.

 

Parkeren/rijwielstalling
10. U dient uw voertuig/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren, dat derden geen overlast wordt aangedaan. Indien u zich hieraan niet houdt loopt u het risico dat uw voertuig wordt verwijderd. Op het terrein van Lucky geldt een maximum snelheid van 15 km/h.

Samenscholing
11. Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing de samenscholers onmiddellijk te verwijderen en de toegang tot ons bedrijf te ontzeggen.

Verbandtrommel/EHBO
12. Bij de directie is een verbandtrommel aanwezig en eerste hulp kan worden verleend.

Wapens
13. Het dragen en gebruiken van enigerlei wapens is ten strengste verboden. Er bevindt zich een wapen/drugskluis bij de ingang. Bij het niet afgeven zal aangifte bij politie worden gedaan.

Verdovende middelen

 1. Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden.

Er bevindt zich een wapen/drugskluis bij de ingang. Bij het niet afgeven zal aangifte bij politie worden gedaan.

Fouilleren/detectiepoorten
15. Bij entree van het gebouw, maar ook binnen kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet onderwerpen aan een controle. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

Aanwijzingen personeel
16. Alle aanwijzingen van medewerkers van dit bedrijf dient u direct op te volgen.

Geluid(sniveau)
17. In diverse zalen in ons bedrijf wordt meer dan 85 DB(a) aan geluid geproduceerd. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in deze zalen geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico.

Geweld

 1. Het is ten strengste verboden om geweld te gebruiken of te dreigen met geweld.

 

Opnameapparatuur en/of opnames met mobiele telefoons

 1. Het is zonder schriftelijke toestemming van de directie niet toegestaan om met behulp van opnameapparatuur en/of mobiele telefoons te filmen en/of te fotograferen. Bij het ongevraagd verspreiden van dit materiaal zal door Lucky aangifte gedaan worden .

Bij constatering van overtreding van deze regel zal het materiaal in beslag genomen worden en zullen de gemaakte opnames vernietigd worden.

 

Roken

 1. Het is binnen Lucky slechts toegestaan te roken in de daarvoor aangewezen ruimtes. Bij overtreding van het rookverbod kan een eventueel door de overheid opgelegde boete op u verhaald worden. ID nummer: BWBR0004302, artikel 11 van de tabakswet.

 

Alcoholgebruik

 1. Het kopen en nuttigen van alcoholische dranken onder de leeftijd van 18 jaar is bij de wet verboden. Lucky hanteert alcoholbandjes, die op vertoon van een geldig ID afgegeven worden. Misbruik hiervan kan consequenties als verwijdering of overdraging aan politie tot gevolg hebben.

 

Legitimatie verplicht

 1. Elke bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig ID (paspoort of rijbewijs) en dient dit op verzoek te kunnen tonen (geen kopie). Misbruik hiervan kan consequenties als inname ID, verwijdering of overdraging aan politie tot gevolg hebben.
TREIN – Hoe werkt de NS treinkaartjes actie?

Kom je met de trein naar Lucky? Lever je (geprinte) treinkaartje direct bij binnenkomst in bij de entreekassa en krijg korting op de entree! ( Alleen als je na 23.00 uur binnen komt)

Korting krijg je uitgekeerd in consumptiemunten. Je krijgt alleen consumptiemunten retour als je de entreekassa na 23.00 uur passeert. Als je voor 23.00 binnen komt, krijg je geen vergoeding voor je treinkaartje. Deze actie is alleen geldig op de steden waar geen Lucky bus op de heenweg rijdt.

Je hoeft alleen nog maar je retour ticket te halen voor de bus terug bij de service balie. Deze actie is alleen geldig voor de Nite2go.

 

Let op: Je dient in het bezit te zijn van een papieren kaartje om gebruik te  maken van de actie.

TREIN – Welke plaatsen doen er mee aan de NS Actie?

Alle plaatsen met een treinstation en waar geen bus op de heenweg van Lucky op rijdt.

BUS – Ik heb een ticket gekocht maar wordt door de portiers verwijderd, mag ik nu nog met de bus mee naar huis?

Dit is eventueel mogelijk, de beslissing ligt bij de hoofdportier.

BUS – Ik heb de bus gemist, kan ik nu mijn geld terug krijgen?

Nee, indien je de bus hebt gemist door je eigen toedoen, is dit niet mogelijk.

BUS – Ik heb een verkeerd ticket gekocht kan ik deze nog omruilen?

Wanneer de door jou gewenste route nog beschikbaar is, is dit mogelijk.

BUS – Ik heb wel een ticket voor de juiste route alleen de verkeerde tijd, kan ik dan op een andere tijd mee?

Je ticket is alleen geldig voor de route en tijd die er op staat, eventueel kan je als de andere route nog verkrijgbaar is de ticket omwisselen bij de service balie.

BUS – Kan ik ook zonder ticket de bus in?

Nee, zonder ticket krijg je geen toegang tot de bus.

BUS – Mijn route en of tijd is uitverkocht, wat moet ik nu doen?

Kiezen voor een andere route/tijd of zelf zorgen voor vervoer. In sommige gevallen zet Lucky een extra rit in.

BUS – Ik wil met een groep komen kan dit?

Tuurlijk! voor meer informatie en voorwaarden kun je een aanvraag mailen naar vervoer@lucky.nl

BUS – Mijn plaats staat er niet tussen wat moet ik nu doen?

Als je plaats in het overzicht niet vermeld staat, kun je een mail sturen naar vervoer@lucky.nl misschien valt er wat te regelen!

BUS – Ik kom voor de eerste keer: hoe werkt het busvervoer bij Lucky?

• Kijk goed wat er bij jouw plaats staat vermeld. Voor sommige plaatsen is reserveren verplicht.  Let op: Tickets zijn exclusief entree, tenzij anders aangegeven.
• Moet je niet reserveren dan kun je gewoon instappen bij de opstaphalte, zorg wel dat je op tijd klaar staat. Als je in Lucky bent kun je bij de servicebalie een retour ticket kopen. Deze kost €6,-
• Voor de terugreis moet je in het bezit zijn van een ticket.
• Aan de zijkant van Lucky (op het terrein) hebben wij 2 bushaltes, hier staat aangegeven vanaf welke halte de bus vertrekt.
• Zorg ervoor dat je op tijd klaar staat bij de halte. de bussen vertrekken op tijd.

WIFI – Is er gratis wifi aanwezig in Lucky?

Nee, We hebben geen gratis wifi in Lucky. 

FOTO – Mijn foto staat niet online of wil ik laten verwijderen?

Tijdens een Lucky evenement worden er foto’s gemaakt. Wij plaatsen een selectie van deze foto’s online in het foto & video archief, waaronder die van de groepsactie en jarige joppen actie. Staat jouw foto er niet tussen? Dan is deze niet door onze kwaliteitsselectie gekomen. Deze foto kun je niet opvragen. Op verzoek kunnen wij jouw foto verwijderen uit het archief. Vul het onderstaande formulier in zodat wij precies weten om welke foto het gaat.

  Naam (verplicht)

  Email (verplicht)

  Onderwerp

  Link naar foto

  Uw bericht