do 11 mei

Vervoersreglement

• Geldige legitimatie is verplicht en dient op verzoek getoond te
worden.

• Geen toegang voor personen in bezit van wapens of voorwerpen
die als wapen gebruikt kunnen worden.

• Geen toegang voor personen in bezit en/of onder invloed van
alcohol of drugs.

• Geen toegang voor personen die in welke vorm dan ook
overlast en/of agressiviteit met zich mee brengen.

• Roken is in de bus verboden.

• Bij vernieling verhalen wij de directe en indirecte kosten op de
Dader.

• Afval dient in de daarvoor bestemde zakjes of afvalbak te
worden gedeponeerd.

•Overgeven/braken doe je in een daarvoor bestemd zakje. Niet in
een zakje is een boete van 30,- euro

• Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u
gefouilleerd worden. Indien u hiervoor geen toestemming
verleend wordt u de toegang tot de bussen en de discotheek
ontzegd.

• In situaties waarin deze regels niet voorzien zal de eigenaar of
medewerker beslissen over de te nemen maatregelen.

• Wij aarzelen niet om de politie in te schakelen.

test null